Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV

tlv_logotyp

Det är högst troligt att inte speciellt många svenskar har en aning om vad Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är överhuvudtaget. TLV är en statlig expertmyndighet som i första hand har uppgift att prova om ett läkemedel, en medicinteknisk förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling, skall subventioneras av samhället.

tlv_logotyp

Det är högst troligt att inte speciellt många svenskar har en aning om vad Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är överhuvudtaget. TLV är en statlig expertmyndighet som i första hand har uppgift att prova om ett läkemedel, en medicinteknisk förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling, skall subventioneras av samhället. Det är alltså i den här myndigheten som beslut tas om vilka delar som skall inkluderas i högkostnadsskyddet. TLV har också till uppdrag att följa apoteksmarknaden för att se till att priser och tillgänglighet skall vara på en bra nivå för både patienter och landsting. Verket verkar för att hälsoområdet skall få så mycket del av skattepengarna som möjligt.

Hur tas besluten?

För att en tandvårdsbehandling eller ett läkemedel skall täckas av högkostnadsskyddet och därmed få en statlig ersättning så tittar TLV på kostnadseffektivitet. För att förklara ordet i sammanhanget så innebär det att det är viktigt att en behandling som görs använder en rimlig summa för den nytta den gör. Även den personliga ställningen hos den drabbade används som argument för ersättningen. Därför har TLV mycket samarbeten med andra svenska myndigheter så som Försäkringskassan, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

TLV består av ett antal tjänstemän som arbetar fram förslag över vilka insatser som behöver genomföras. Beslut tas sedan av olika nämnder där experter sitter samlade tillsammans med generaldirektören för verket och tillsammans bestämmer de om vilka bidrag och förslag som skall slås igenom. Samma sak gäller för frågor gällande tandvården och högkostnadsfall med härledning till tandvård.

TLV finansierar tandvården

När den nya tandvårdsreformen gick igång under sommaren 2008 hette det att alla svenskar skulle få god tandvård till rimlig kostnad. Det här innebär att alla svenskar skall ha möjlighet att slippa smärta och sjukdomar samt att de skall ha förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Det innebär att ersättningar går att få för förebyggande tandvård medan tandvård för endast kosmetiska skäl inte ersätts.

Totalt får tandvården sex miljarder att disponera över varav TLV har möjlighet att påverka fem av de sex miljarder. Den sista miljarden är den som används för att ge svenskarna det nyinförda tandvårdsbidrag som gör att allmänbesöken inte kostar speciellt mycket. Alla övriga subventioner och referenspriser beslutas av TLV och är det som svarar för vilka behandlingar och kostnader som högkostnadsskyddet skall täcka.

Följer apoteksmarknaden

Eftersom den svenska apoteksmarknaden omreglerades under 2009 så har det blivit ännu mer viktigt att följa lönsamheten hos alla de apotek som verkar på marknaden. Eftersom Apoteket AB nu utsätts för konkurrens kommer det drivas mer som ett vanligt bolag på en vanlig marknad. Handelsmarginalen som finns hos de olika paketen regleras av TLV. De skall också följa apoteken och hur de förhåller sig till de lagar och förordningar som finns i landet. Det är oerhört viktigt nu när försäljningen är mer fri. Det är också viktigt att inte patienter och landsting drabbas av ökade kostnader de inte själva kan rå för.