Ordlista för krångliga apotekstermer

 

I Apoteksvärlden finns det en otal mängd mycket svåra och krångliga ord som vid en första anblick kan vara väldigt svåra att förstå. Här på apteksfakta har vi sammanställt en ordlista för en del av alla dessa svåra ord. Den kommer expandera med tiden och är det så att det finns något ord som du anser borde finnas med så är du välkommen att kontakta oss.

 

I Apoteksvärlden finns det en otal mängd mycket svåra och krångliga ord som vid en första anblick kan vara väldigt svåra att förstå. Här på apteksfakta har vi sammanställt en ordlista för en del av alla dessa svåra ord. Den kommer expandera med tiden och är det så att det finns något ord som du anser borde finnas med så är du välkommen att kontakta oss.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


A


Absorption

Ta upp en aktiv substans i kroppen

 

Abstinensbesvär

Obehagsupplevelse vid intag av vissa mediciner. Minskas genom nertrappning av samma substans.

 

Administreringsväg

Det sätt som läkemedlet tas upp av kroppen

 

Aktiv substans

Den del i medicin eller tablett som utgör effekten på kroppen.

 

Antacidum

Läkemedel som motverkar sura uppstötningar eller halsbränna

 

Antibiotikum

Läkemedel som tar bort eller hämmar bakterier

 

Antiinflammatorisk

Minskning eller dämpande av inflammation

 

Antikoagulantium

Läkemedel som hindrar blodet från att stelna. Används ofta för att minska risk för blodproppar

 

Antioxidant

Medel som skyddar kroppens celler från syreradikaler

 

Antiperspirant

Medel som motverkar svettningar

 

Antivirala medel

Medel som hämmar virus

 

Aseptisk

Fri från bakterier

 


B

 

Bakteriell

Orsakad av bakterier

 

Beredningsform

Form på läkemedel exempelvis stolpiller, tablettform eller flytande

 

Biotillgänglighet

Hur aktiv substans kommer tas upp av kroppen efter det att den passerat tarm och lever

 

Bipacksedel

Instruktion för medicin som medföljer läkemedel köpta på apotek

 

BMI

Mått för övervikt, Kroppsvikten dividerat med längden i kvadrat.

 

Bulkmedel

Långsamt laxeringsmedel med fibrer

 


C

 

Centralstimulantia

Medel som stimulerar det centrala nervsystemet

 

Cytostatikum

Läkemedel vilket används för behandling mot bland annat tumörer

 


D

 

 

Depåkapsel

Läkemedel med syfte av att ha långvarig effekt och som löses upp sakta i mag-tarmkanal

 

Depåplåster

Läkemedel som går långsamt in via hud med långvarig effekt

 

Diuretikum

Vätskedrivande läkemedel

 

Doseringsintervall

Tid mellan dosering av viss medicin

 


E

 

Egenvård

Vård som inte går via läkare eller apotek, exempelvis naturläkemedel i hälsobutiker.

 

Elimination

Kroppens nedbrytning av intaget läkemedel

 

Elixir

Sötsmakande läkemedel i flytande form

 

Enterotablett

Medicinkapsel som är utformad för att klara av den frätande magsaften men som löses upp i tarm.

 

Enzym

Aktiv protein med specifik uppgift i kropp

 

Extrakt

Läkemedel utvunnet ur växtdel eller övrig naturlig råvara.

 


F

 

Farmaceut

Samlingsbegrepp för personer som arbetar som apotekare eller receptarier

 

Farmakodynamik

Sätt som läkemedlet ger effekt i kroppen

 

Farmakologi

Läran om läkemedels verkan

 

Förskrivare

Person som ger recept på läkemedel till patient.

 


G

 

Gel

Läkemedel som är i geléform som normalt appliceras på hud

 

Generiskt namn

Beteckning för läkemedelssubstans, utfärdat av Världsälsoorganisationen WHO.

 

Generikum

Exakt kopia av läkemedel med helt identisk effekt.

 


H

 

Hjälpämne

De ämnen som utöver aktiv substans verkar för att tabletten skall hålla ihop i fast form.

 

Högkostnadsskydd

Läkemedel som subventioneras av Landstinget vilket leder till mindre kostnader för patient.

 


I

 

Idiopatisk

Utan definierbar orsak

 

Immunisering

Få kroppens immunförsvar att ge motstånd mot infektioner

 

Inhalator

Hjälpmedel för att kunna inta läkemedel via luftvägarna

 

Injektion

Tillföra läkemedel genom hud, vanligtvis via spruta

 

Interaktion

Oönskad samverkan mellan två intagna läkemedel

 

Intolerans

Överkänslig mot exempelvis ett läkemedel

 

Intramuskulär

Injektion via hud

 

Intravenös

Injektion via ven

 


K

 

Kapsel

Läkemedel, försluten av gelé

 

Klinisk prövning

Studie på friska personer i syfte av att se om ett läkemedel får önskad effekt.

 

Kontrastmedel

Medel eller vätska som sväljs för att sedan skådas på röntgenplåtar

 

Kontraindikation

Omständighet som klargör att ett läkemedel inte skall användas. Exempelvis vid allergi mot läkemedel eller en graviditet.

 


L

 

Laxermedel

Medel mot förstoppning som ökar hastighet i mag-tarmkanal.

 

Licens

Bevis på att läkare får utföra vissa behandlingar med hjälp av läkemedel som normalt inte finns i Sverige.

 

Läkemedelsförmånsnämnden

Myndighet som ansvarar för läkemedels prissättning och rabatter.

 


M

 

Metabolism

Kroppens sätt att bryta ner ett läkemedel, ofta via lever

 

Minipiller

P-piller som INTE hämmar ägglossningen

 

Mixtur

Flytande lösning som intas oralt

 


N

 

Narkotikum

Läkemedel som har dämpande eller bedövande effekt på centralt nervsystem. Finns fem klasser i Sverige efter beroenderisk i fallande skala.

 

Naturläkemedel

Läkemedel med verksamma delar som kommer från ett naturligt ursprung.

 

NSAID

Samlingsnamn för antiinflammatoriska läkemedel

 

 


O

 

Opiat

Läkemedel som har sitt ursprung i Opium

 

Oral beredningsform

Läkemedel som tas via munnen

 


P

 

Parallellimport

Läkemedel som köps in från annat land än det säljs i. Konkurrenshöjande handel, godkänd av EU

 

Placebo

Overksamt medel

 

Plåster

Klisterlapp som appliceras på hud för att ge substans till kroppen.

 

Premedicinering

Läkemedel som ges innan operation

 

Produktresumé

Förteckning av läkemedels egenskaper och användning.

 

Profylax

Medel med förebyggande effekt mot sjukdom.

 

Pyrogen

Substans som framkallar feber

 


R

 

Resistent

Möjlighet för sjukdom att överleva, trots behandling med hjälp av läkemedel

 

Reversibel

Icke bestående. Exempelvis är en biverkning reversibel eftersom den normalt upphör när medicineringen upphör.

 


S

 

Schengenintyg

Intyg som person som tar med sig medicinska preparat på resa över gräns vilka ingår i Schengenavtalet.

 

Startförpackning

Den medicin som apoteket tilldelar första gången man skall prova en behandling.

 

Stolpiller

Kapsel som tillförs kroppen via ändtarmen.

 

Systematisk effekt

Läkemedel som ger effekt på andra ställen än bara där det tillfördes.

 

Särläkemedel

Läkemedel som används för behandling av mycket ovanliga och säregna sjukdomar

 


T

 

Tolerans

Kroppens möjligheter att motverka läkemedlets syfte.

 

Topikal effekt

Lokal effekt

 

Traditionellt växtbaserat läkemedel

Läkemedel vars ursprung hittas i naturen och används inom egenvård.

 


U

 

Urtikaria

Överkänslighetsreaktion.

 

Utbytbara läkemedel

Läkemedel som går att ersätta med andra som ger exakt samma effekt

 

Utsättningssymptom

Besvär till följd av läkemedelsbehandling.

 


V

 

Vaccin

Medel för avsvagande eller direkt dödande av bakterie eller virus.

 

Varunamn

Det namn som ett läkemedel saluförs med.

 

 


Ö

 

Överdosering

Dos som tagit i större mängd än av ordinationen sagt. Ger mer biverkningar än önskat.

 

Överkänslighetsreaktion

Kraftig oväntad reaktion på grund av ett läkemedel.

 


 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö