De privata investerarna

Efter att det länge legat en hel del olika apotek till salu så är det klart att den största mängden av de avyttrade apoteken går till fyra stora investerare. De fyra bolagen har tillsammans köpt de åtta olika apoteksklustren som tillkännagavs under sommaren. Allt har gått enligt planerna, i alla fall om man skall tro Omstruktureringsbolagets VD Eva-Britt Gustafsson. Priset som var satt från början har passerats och köparna har betalat mer än vad som väntades av dem.

Efter att det länge legat en hel del olika apotek till salu så är det klart att den största mängden av de avyttrade apoteken går till fyra stora investerare. De fyra bolagen har tillsammans köpt de åtta olika apoteksklustren som tillkännagavs under sommaren. Allt har gått enligt planerna, i alla fall om man skall tro Omstruktureringsbolagets VD Eva-Britt Gustafsson. Priset som var satt från början har passerats och köparna har betalat mer än vad som väntades av dem. En granskning kommer att ske av de som står bakom köpet, både av Läkemedelsverket och konkurrenskontrollerande myndigheter.

De fyra stora investerarna gås igenom nedan.

Apotek Hjärtat

Ägare av bolaget är Altor som är ett stort investmentbolag. Altor har köpt 208 apotek som tillsammans har en omsättning på 7,1 miljarder och cirka 1500 anställda. Planen är enligt bolaget själva att öppna ytterligare 100 apotek de kommande åren. Namnet Apotek Hjärtat är ett nystartat bolag och varumärke. Altor har investerat tillsammans med bland annat Skandia Liv, 3.e AP-fonden, SEB Investment Management och Nordea Liv & Pension.

Kronans Droghandel Retail AB

I det här bolaget står Oriola-KD och KF som gemensamma ägare. Oriola-KD är en sjukvårdsgrossist och KF är som de flesta redan vet en förkortning av Kooperativa Förbundet som driver åtskilliga olika föreningar för konsumenternas bästa. Kronans Droghandel köper 171 apotek som tillsammans omsätter 4,4 miljarder och har cirka 930 anställda. Ägarfördelningen i bolaget är att Oriola-KD har 80 procent medan KF står för resterande 20 procent. Idén är troligtvis att flera nya apotek kommer starta upp och då som ett tillbygge i anslutning till COOP´s stormarknader.

Medstop Holding AB

Medstop Holdning AB ägs av Segulah som är ett nordiskt investmentbolag vilka förvaltar ett stort kapital i olika fonder. Bolaget har köpt 62 apotek som tillsammans omsätter 3,1 miljarder kronor. Antalet anställda som berörs av köpet är 660 stycken.

Vårdapoteket i Norden AB

Den sista stora investeraren i de svenska apoteken är Vårdapoteket i Norden AB. Bolaget ägs av Investor och Priveeq Investment som båda arbetar med investeringsverksamhet. Tillsammans köper bolagen 24 apotek som totalt uppgår till en omsättning på 1,4 miljarder kronor. 230 anställda berörs av köpet.

I övrigt finns nu cirka 150 apotek kvar för försäljning. Dessa apotek kommer drivas som småföretag för att möjliggöra för privatpersoner eller småföretagare att ge sig in på apoteksmarknaden. Den här processen är fortfarande inte klart utan fortsätter under en tid framöver.