Olika typer av läkemedel

Som de flesta känner till finns det otaliga mängder olika typer av läkemedel som går att få mot olika symptom och sjukdomar. Läkemedel klassificeras enligt ett indikationsområde och får en så kallad ATC-kod tilldelad. Ett indikationsområde är den eller de användningsområden där det specifika läkemedlet är aktuellt. Den substans, alltså det ämne som är den centrala delen av läkemedlet, som används i ett visst läkemedel kan verka på olika användningsområden.

Som de flesta känner till finns det otaliga mängder olika typer av läkemedel som går att få mot olika symptom och sjukdomar. Läkemedel klassificeras enligt ett indikationsområde och får en så kallad ATC-kod tilldelad. Ett indikationsområde är den eller de användningsområden där det specifika läkemedlet är aktuellt. Den substans, alltså det ämne som är den centrala delen av läkemedlet, som används i ett visst läkemedel kan verka på olika användningsområden. Som exempel kan acetylsalicylsyra nämnas som i vissa fall används som används receptfritt mot värk medan det i mindre doser går under ett så kallat profylax som används vid exempelvis efterbehandling av hjärtinfarkter.

Det är viktigt att känna till att inte vanlig apotekspersonal får göra några förändringar eller rekommendationer om hur en patient skall ta olika läkemedel utan detta kan endast göras av läkare. Olika grupper av läkemedel som används är till exempel anestetika, antiepileptika och antikonvulsiva läkemedel. Det här är grupper av läkemedel som finns till hands för smärtförnimmelser, mot epilepsi och kramplösande läkemedel.