Nya branschorganisation för nystartade apotek

När Apoteket AB är den enda aktören på marknaden är det inte nödvändigt att ha en organisation som samlar branschens aktörer under samma tak. Däremot nu när det blir aktuellt med flera olika aktörer som kommer konkurrera och arbeta tillsammans blir det här nästan nödvändigt för att allt skall fungera på bästa sätt. Det behövs troligtvis en gemensam organisation som kommer föra branschens talan både nationellt och internationellt och då främst i EU.

När Apoteket AB är den enda aktören på marknaden är det inte nödvändigt att ha en organisation som samlar branschens aktörer under samma tak. Däremot nu när det blir aktuellt med flera olika aktörer som kommer konkurrera och arbeta tillsammans blir det här nästan nödvändigt för att allt skall fungera på bästa sätt. Det behövs troligtvis en gemensam organisation som kommer föra branschens talan både nationellt och internationellt och då främst i EU. Det finns flera frågor som garanterat kommer bli gemensamma för alla i branschen och därför gör det sig väldigt väl att ha en representerande organisation som står bakom hela branschen. Det kan handla om praktikplatser på apotek, ramvillkor, kompetensnivåer och gemensamma regelverk.

Branschorganisationer i Europa

Det finns flera olika alternativ som används på andra ställen i Europa, då bland annat Danmark, Norge och Storbritannien där man startat liknande organisationer. Danmark har till och med tagit det så pass långt att det är branschorganisationen som förhandlar löner med facket. Norge och Storbritannien har inte tagit det lika långt men där samlas å andra sidan stora som små aktörer under ett och samma tag och slår tillsammans, något som Sverige nog bör ta efter.

En branschorganisation skulle också tala för en större internationell påverkan. Att ha en organisation som för alla bolagens talan under EU-möten och annat är viktigt för att få bra gehör i förhandlingar och annat. Den väg som Sverige nu valt att gå är helt naturlig för övriga länder i Europa som sedan länge avskaffat monopolet och det är också ett steg närmre fri handel och konkurrens i Europa, ett mål som EU haft från början.