Omstruktureringsbolaget OAB

Omstruktureringsbolaget AB, eller OAB som det också kallas, skapades för att leda processens med den omstrukturering som Apoteket AB står inför. Bolaget ansvarar helt och hållet för planering, ledning, förberedelser och genomförande av de förändringar som stundar.  OAB är moderbolag till Apoteket AB och ägs av den svenska staten och med Socialdepartementet som huvudman. Målet med att ha ett externt bolag som sköter det hela är att få ett objektivt genomförande samt också för att säkerställa servicefunktioner och databaser som Apoteket AB idag har tillgång till.

Omstruktureringsbolaget AB, eller OAB som det också kallas, skapades för att leda processens med den omstrukturering som Apoteket AB står inför. Bolaget ansvarar helt och hållet för planering, ledning, förberedelser och genomförande av de förändringar som stundar.  OAB är moderbolag till Apoteket AB och ägs av den svenska staten och med Socialdepartementet som huvudman. Målet med att ha ett externt bolag som sköter det hela är att få ett objektivt genomförande samt också för att säkerställa servicefunktioner och databaser som Apoteket AB idag har tillgång till. Det är av stor vikt att denna information övertas, även om det är statligt eller privat ägda apotek i framtiden.

Omstruktureringsbolagets organisation

Omstruktureringsbolaget har en styrelse bestående av sex personer med spridda roller. Bland annat sitter Blekinges landshövding, generaldirektören för Statens Pensionsverk samt ett departementsråd från Socialdepartementet i styrelsen. Verkställande direktör för OAB är Eva-Britt Gustavsson. Bolaget är uppbyggt som vilket aktiebolag som helst med ett kapital på 100 000 kronor insatt och har ett aktieantal mellan 100 – 400 stycken.  Bolaget har årsstämma där beslut och ansvarsfrihet ges styrelsen av aktieägarna och skiljer sig alltså inte på något sätt från vanliga företag.