Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets logotypLäkemedelsverket är den statliga myndighet vars verksamhet direkt kan kopplas till medicin och läkemedel på svenska marknaden. De är både godkännande enhet samt de som utövar tillsyn på befintlig marknad.

Läkemedelsverkets logotypLäkemedelsverket är den statliga myndighet vars verksamhet direkt kan kopplas till medicin och läkemedel på svenska marknaden. De är både godkännande enhet samt de som utövar tillsyn på befintlig marknad. I Läkemedelsverkets portfölj ingår alla typer av läkemedel, naturläkemedel samt medicintekniska produkter. Uppgiften består i att se till enskilde individiden och patienten får tillgång till säkra och trygga lösningar som sker både kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Myndigheten är uppdelad i två olika grenar där den första sköter läkemedel medan den andra sköter medicinteknisk utrustning och kosmetika.

Godkännande av läkemedel

Läkemedelsverkets godkännanden av läkemedel för försäljning idag har mer övergått i en erkännande funktion eftersom mycket av besluten som fattas gällande läkemedel sköts av EU. Om frågor gällande import inkommer är det Läkemedelsverket som sköter godkännanden för det ändamålet. Det är också myndigheten som ger ut godkännande för användning av narkotika och alkohol för industriellt och vetenskapligt bruk. Andra områden som Läkemedelsverket är involverade inom är tillsyn av tillverkande företag, uppföljning av olyckor som sker tillföljd av läkemedelsrelaterade produkter. Kosmetik och hygienprodukter är också delar som måste godkännas från verket då de kan vara skadliga för hälsa och miljö.