Köpa läkemedel i automat

När vi idag besöker affärer och stormarknader blir det allt vanligare att man ser kort hänga i kassorna istället för att cigaretter, snus eller nikotinplåster ligger på hyllorna som kunder själva kan ta. Istället används ett plastkort med sträckkod som läses in i en automat efter att man handlat klart. Det här ökar säkerheten för kassörskorna då många av dessa produkter brukar vara stöldbegärliga.

När vi idag besöker affärer och stormarknader blir det allt vanligare att man ser kort hänga i kassorna istället för att cigaretter, snus eller nikotinplåster ligger på hyllorna som kunder själva kan ta. Istället används ett plastkort med sträckkod som läses in i en automat efter att man handlat klart. Det här ökar säkerheten för kassörskorna då många av dessa produkter brukar vara stöldbegärliga. Eftersom apoteken har släppt sitt monopol och det idag är fullt med olika aktörer som säljer läkemedel samtidigt som många större butiker har fått tillstånd att sälja har frågan kommit upp att lösa försäljningen på ett liknande sätt, att sälja läkemedel i automat.

Vissa receptfria läkemedel i automat

Företaget Green Cross Europé är en av de aktörer som just nu planerar att utarbeta ett koncept som möjliggör människor att köpa vissa receptfria läkemedel i automater runt om i landet. Tanken är att automaterna skall finnas på bra mycket fler ställen än i bara butiker och stora köpmarknader. Meningen är att automaterna skall finnas på ställen där mycket folk passerar så som flygplatser, mässor och universitet. Det är inte helt klart om vilka produkter som kommer omfattas i automaterna men högst troligt är att det handlar om värktabletter, nässpräy och olika preparat för att sluta röka. Enligt marknadsansvarig på bolaget så kommer maskinerna hyras in på platser för att Green Cross skall ha egen personal som kommer och fyller på maskinerna ungefär två gånger i veckan samtidigt som de skall servas för att hela tiden hålla hög standard. Det finns alltså en klar strategi om hur det här skall fungera och det är inte långt borta innan vi kommer ha möjlighet att köpa läkemedel i automat.

När inleds försäljningen med automaterna?

Planeringen ser ut som sådan att i Stockholm och Mälardalsområdet kommer de första automaterna att sättas upp i maj 2010. Efter det kommer Green Cross fortsätta med Göteborg och Malmö. Läkemedelsverket har uttalat sig om att det är grönt för företagen att fortsätta expansionen då det inte strider mot några lagar eller förordningar. Det handlar om att läkemedel måste finnas inlåsta om det inte skall vara någon uppsikt på dem och det fungerar i det här sammanhanget.

Ålderskav på att köpa läkemedel i automat

Det kommer att vara ålderskrav på köparen och att de är 18 år fyllda. Det här finns redan en teknik för som går ut på att Green Cross använder ett särskilt patenterat system som gör att man måste betala med kreditkort eller chip. I dessa finns en digital inmatning som gör att personnummer måste knappas in. Personnumret kontrolleras sedan mot extern databas för att se så att kortet tillhör personen och att den är fyllda 18.