Läkemedel i affären snart verklighet

En stor och viktig del för Regeringen och deras framarbetade proposition till Riksdagen var att vanliga butiker skall kunna få möjlighet att sälja vissa läkemedel. Butiker som du hittar i ett köpcenter eller ICA-butiken nere på torget. Det här är mycket viktig pusselbit för både tillgängligheten och servicen som tanken med hela reformen är.

En stor och viktig del för Regeringen och deras framarbetade proposition till Riksdagen var att vanliga butiker skall kunna få möjlighet att sälja vissa läkemedel. Butiker som du hittar i ett köpcenter eller ICA-butiken nere på torget. Det här är mycket viktig pusselbit för både tillgängligheten och servicen som tanken med hela reformen är. Som det ligger nu hade inte Lagrådet några som helst invändningar på förslaget och Riksdagen har godkänt propositionen vilket innebär att beslutet mer eller mindre är ett faktum.

Ombudslistan

Man kommer använda sig av den så kallade ombudslistan, det vill säga den lista som funnits till hand för de affärer som verkat som ombud för Apoteket då orterna haft för stora avstånd till ett apotek. Det kan exempelvis handla om nässpray eller rökavvänjningsprodukter som kan vara svåra att tillgå om man inte bor i anslutning till ett apotek. Målet är att det skall vara precis lika enkelt att få tag på produkter som verkar MOT rökning som cigaretterna. Det här är ett steg i rätt riktning och förhoppningsvis kan det här leda till en bättre folkhälsa.

Det kommer vara upp till varje ombud eller affär att bestämma vilka receptfria läkemedel som skall erbjudas. Kravet som måste uppfyllas är att läkemedlen förvaras åtskilt eller under uppsikt. Det skall alltså inte blandas med andra produkter. Det kan mycket väl vara så att servicediskarna får en ny uppgift i och med det här. Det viktiga i slutändan är ändå att tillgängligheten kommer bli betydligt bättre och att det inte blir omständigt att få tag på vanliga läkemedel som annars inte riktigt ansetts passa i ett apotek.

När får vi läkemedel i affären?

Det har varit en hel del olika datum som tagits fram om hur och när införseln av läkemedel i butik skall inledas. Den 1 november är det emellertid dags för alla företag som fått tillåtelse och som uppfyller de krav som ställts från läkemedelsverket, att inleda sin försäljning. Det är väldigt viktigt, precis som nämnts ovan, att läkemedlen ständigt är under uppsikt. Det räcker alltså inte för butikerna att ha kameraövervakning eller annan uppsikt utan det enda som egentligen gäller är att det ständigt finns personal som kontrollerar hyllorna. Därav är det i många fall nästan bara möjligt att sköta försäljningen i servicediskarna.