Apotekets historia

Det som många inte känner till är att den svenska apotekshistorien sträcker sig oerhört långt bakåt i tiden. Oftast betydligt längre än vad många tror. Det statliga apoteksmonopolet som de flesta idag är vana vid instiftades först vid 1971, alltså inte mer än knappa fyrtio år sedan. Det svenska apoteket däremot, det har funnits i hundratals år.

Det som många inte känner till är att den svenska apotekshistorien sträcker sig oerhört långt bakåt i tiden. Oftast betydligt längre än vad många tror. Det statliga apoteksmonopolet som de flesta idag är vana vid instiftades först vid 1971, alltså inte mer än knappa fyrtio år sedan. Det svenska apoteket däremot, det har funnits i hundratals år. Redan på 1600-talet finns dokumenterad apotekarverksamhet och på den tiden gick det till så att apotekaren fick ansöka om ett tillstånd att bedriva apoteksverksamhet. Det här kallades att man som företagare fick ett apoteksprivilegium. Alla priser sattes centralt i det svenska styret men allt annat kunde bestämmas av apotekaren själv.

Apoteksprivilegiets avskaffande

Det var faktiskt så att det så kallade apoteksprivilegiet överlevde ända fram till 1963 då en utredning gjordes om apotekets organisation. Efter cirka sex år bestämdes att ett så kallat monopol skulle instiftas för att få en bättre kontroll på verksamheten. Det var här som Apoteksbolaget AB startades som fick ensamrätt på att bedriva affärsverksamhet med läkemedel och medicin inom Sveriges gränser. Man tillät att brevbärarna fick distribuera läkemedel för människor som bodde avskilt och inte hade tillgång till apotek. Även självbetjäning infördes, det här under mitten av sjuttiotalet. Vårdcentralerna fick sina apotek under åttiotalet där de egentligen själva fick bestämma om vad som skulle och vad som inte skulle säljas. Det här gjorde att sortimenten på Sveriges apotek kunde se relativt olika ut.

Internets genomslagskraft

I takt med att systemet blivit föråldrat och ingenting speciellt egentligen har gjorts för att upprätthålla ett väl fungerande monopol så togs beslutet om att en utredning skulle tillsättas för att se om det verkligen var ment att apoteket skulle bedrivas som ett monopol. En proposition las fram under våren 2009 vilket ledde till att den borgerliga regeringen valde att avskaffa det svenska apoteksmonopolet tillfördel för privata investerare, ett statligt ägt apotek samt också att småföretagare själva fick starta egna apotek. Tack vare att Internet fick en så stor genomslagskraft har monopolet successivt brutits sönder och det blev tillslut ohållbart att inte godkänna det nya tänkandet när det kom till apoteksmarknaden.