Apotekets omreglering

Målet med hela den är utredningen och genomförandet är att man idag anser att tillgängligheten på de produkter som endast får säljas hos Apoteket är för dålig och i och med en omstrukturering där privatpersoner får driva apotek samt att vanliga butiker med speciella tillstånd får sälja läkemedel som i första hand inte är receptbelagda kommer göra att konkurrensen ökar och priserna går ner.

Målet med hela den är utredningen och genomförandet är att man idag anser att tillgängligheten på de produkter som endast får säljas hos Apoteket är för dålig och i och med en omstrukturering där privatpersoner får driva apotek samt att vanliga butiker med speciella tillstånd får sälja läkemedel som i första hand inte är receptbelagda kommer göra att konkurrensen ökar och priserna går ner. Öppettiderna kommer bli bättre och servicen blir bättre i och med att fler aktörer väljer att satsa på läkemedelsbranschen. Idag finns drygt 900 apotek i Sverige och alla drivs av den svenska staten och ingår i det statliga apoteksmonopolet. Omregleringen innebär att cirka 450 av de totalt 900 apotek av de som idag ägs av svenska staten skall säljas gruppvis till större intressenter och 200 av apoteken skall säljas som helt nyskapade bolag med enskilda personer som majoritetsägare. Det får också till följd att om en privatperson blir godkänd att få starta egna, nya apotek kommer detta också vara fullt möjligt. Tillsynsenhet för godkännande och kontroll blir statliga Läkemedelsverket. Privata marknaden kommer att öppnas från och med den 1 juli 2009.

Nätverk för nya företagare med egna apotek

I samband med att reformen träder in kommer OAB starta ett nätverk som kommer finnas till hand för alla de småföretagarapotek som startar. Det här för att man tror det är av stor vikt att få en fungerande branschorganisation med kunnig personal som kan hjälpa alla de privatpersoner som väljer att satsa på småföretagandet inom apoteksvärlden. Målet är i alla fall att stärka konkurrensen så mycket det bara är möjligt för att bidra till både ökad service och möjlighet till handel.

Kontentan kan sägas vara att minst 250 apotek runt om i landet kommer kvarstå i Apoteket AB. Cirka 450 apotek kommer säljas i grupp till större intressenter som på förhand anmält intresse och valts ut. Antalet apotek som säljs till privata intressenter blir drygt 200 stycken. När fördelningen av alla befintliga apotek är gjord är det som tidigare nämnt, också möjligt att starta helt nya apotek som kommer läggas i kategorin småföretagarapotek.