Bra information att känna till om läkemedel

Läkemedel är livsnödvändigt men också en produkt som måste hanteras med varsamhet. Därför finns det olika anvisningar som måste och skall följas i alla väder. Nedan följer en genomgång på sådant myndigheter vill göra dig som privatperson uppmärksam på när det gäller läkemedel;

Läkemedel är livsnödvändigt men också en produkt som måste hanteras med varsamhet. Därför finns det olika anvisningar som måste och skall följas i alla väder. Nedan följer en genomgång på sådant myndigheter vill göra dig som privatperson uppmärksam på när det gäller läkemedel;

Följ anvisningar

För att ett läkemedel skall få den önskvärda effekten som är tänkt är det av stor vikt att du som patient följer anvisningarna i bipacksedeln. Det är viktigt att veta hur ofta, hur mycket och när du skall ta ditt läkemedel. Följ alltid de anvisningar som finns påklistrade på paketen.

Glömma ta eller avbryta behandling

Normalt gäller att de flesta läkemedel är anpassade med ganska breda säkerhetsmarginaler ifall personer skulle glömma ta en tablett. Att göra enstaka misstag brukar således inte leda till några större problem. Om du däremot har gjort det flera gånger i rad kan det vara bra att kontakta din läkare för att få råd om hur man skall gå tillväga. Kom ihåg att det kan ta dagar innan medicinen verkar så ha tålamod.

Biverkningar brukar avta efter ett tags behandling men fortsätter de är det bra att kontakta sjukhuset för att få råd om man skall hitta andra lösningar som hjälper eller om man skall fortsätta. Ibland finns det skäl att bryta behandlingar och använda andra vägar för att tillfriskna så tveka inte att höra av dig om du börjar känna dig olustig. Om du testar ny medicin, börja alltid med ett provpack för att se hur kroppen reagerar på det nya preparatet.

Förvaring och återlämning av läkemedel

Generellt gäller att ett läkemedel ofta skall förvaras svalt och mörkt. Ett förråd eller städskåp brukar vara bra ställen att ha medicin på. Kom ihåg att läkemedel ALLTID skall vara oåtkomligt för små barn då de gärna stoppar saker i munnen. Läs på förpackningarna vad som gäller då vissa läkemedel skall förvaras i kylen. Alla läkemedel som gått ut på datum skall lämnas tillbaka till apoteket för vidare förvaring. Faktum är att många läkemedel fungerar efter utgånget datum men rådfråga din läkare om du har sådana typer av mediciner stående hemma.