Apotekets monopol

Apoteksmonopolet har länge varit förekommande i Sverige och har inneburit att staten har haft ensamrätt på att bedriva apoteksverksamhet i landet. Det här går att likställa med både Systembolaget som har ensamrätt på alkoholförsäljning och Svenska Spel som har ensamrätt på spel. Apoteket AB bildades 1970 när staten gick in som 100 procent ägare i apoteksväsendet. Det namn som idag marknadsförs togs fram först 1998 för att på ett bättre sätt profilera Apoteket som ett konkurrerande bolag. Omsättningen 2006 låg på 34,1 miljarder och bolaget har över 11 000 anställda.

Apoteksmonopolet har länge varit förekommande i Sverige och har inneburit att staten har haft ensamrätt på att bedriva apoteksverksamhet i landet. Det här går att likställa med både Systembolaget som har ensamrätt på alkoholförsäljning och Svenska Spel som har ensamrätt på spel. Apoteket AB bildades 1970 när staten gick in som 100 procent ägare i apoteksväsendet. Det namn som idag marknadsförs togs fram först 1998 för att på ett bättre sätt profilera Apoteket som ett konkurrerande bolag. Omsättningen 2006 låg på 34,1 miljarder och bolaget har över 11 000 anställda. Affärsidén på bolaget är att icke receptbelagda läkemedel säljs med ett vinstsyfte medan de läkemedel som är belagda med recept skall säljas utan vinstsyfte men med mål att inte gå med förlust. Det finns inga tillstånd som möjliggör Apoteket AB att syssla med partihandel av läkemedel.

Meningen med apoteksmonopolet

Apoteksmonopolet trädde alltså i kraft vid förstatligandet 1970. Sen dess har inga konkurrenter funnits på marknaden. Alla varor som omfattas av läkemedelslagen var tvungna att gå igenom Apoteket AB för försäljning. Idag har en utrednings genomgåtts och beslut fattats att monopolet skall avregleras. Sen den 1 juli 2009 har det blivit möjligt för entreprenörer och andra bolag att inleda det som skall bli den fria marknaden för läkemedel. Många debattörer och egen personal inom Apoteket har skrivit kritiska artiklar till monopolet som man menar på skadar service, priser, tillgänglighet och sortiment. Sverige är faktiskt ett av få länder som fortfarande har ett apoteksmonopol på det 20:e århundradet. Många menar att den oro som börjat sprida sig gällande avskaffandet är obefogat. Det är alltid kontroversiellt att lägga ner ett monopol men vi såg hur det gick med telefonimonopolet under 90-talet, det blev en bra lösning.