Receptbelagda läkemedel

Ett receptbelagt läkemedel innebär att du inte när som eller var som kan gå in på ett apotek och köpa läkemedlet på egen begäran utan du måste ha fått en ordination av en läkare som ger dig tillåtelse att hämta ut medicinen. Generellt säger man att läkare är de enda som kan skriva ut recept till patienter men det här är lite fel. Barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer och tandhygienister har ibland möjlighet att skriva ut vissa receptbelagda läkemedel.

Ett receptbelagt läkemedel innebär att du inte när som eller var som kan gå in på ett apotek och köpa läkemedlet på egen begäran utan du måste ha fått en ordination av en läkare som ger dig tillåtelse att hämta ut medicinen. Generellt säger man att läkare är de enda som kan skriva ut recept till patienter men det här är lite fel. Barnmorskor, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer och tandhygienister har ibland möjlighet att skriva ut vissa receptbelagda läkemedel.

Läkemedel är personligt

Det är viktigt att känna till att receptet är personligt och du får inte ge den medicin som ordinerats till dig till någon annan. Medicinen här helt baserad på dina sjukdomssymptom och preferenser och är alltså också endast anpassad för din situation. Om någon annan skulle ta samma medicin kan detta vara förenligt med livsfara. Det här gäller eftersom doseringen av läkemedel också sätts på receptet. Två personer med samma symptom eller sjukdom och som får samma medicin betyder inte att doseringen är lika. Därför är det väldigt viktigt att hålla sig till det som recepten föreskriver och ingenting annat.

Att skriva ut receptbelagda läkemedel

Personer som har möjlighet att skriva ut recept har också skyldighet att informera om vad läkemedlet heter, mot vilken sjukdom medicinen syftar till, hur stor dosen är, hur ofta den skall tas och om receptet kan användas flera gånger. Det kan också vara lämpligt för personer att känna till om medicinen ger biverkningar och hur man bör ta den. Det här är viktigt just för att vissa läkemedel inte får tas med andra preparat, mat eller alkohol. Det är också väldigt viktigt att informera läkaren om speciella situationer som till exempel om du är gravid, har andra sjukdomar eller är allergisk.

Läkemedel för din situation

När du som privatperson hämtar ut ett receptbelagt läkemedel på apoteket kommer personalen sätta en klisterlapp på medicinen som du får som är anpassad för din situation, förklarad på receptet av läkaren. All övrig viktig information finns att läsa på bipacksedeln som finns medskickad i läkemedlet. Apotekspersonalen kan ofta ge tilläggsinformation om läkemedlet samt reda ut eventuella oklarheter genom att kontakta ansvarig läkare.